Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 “Verhuurder”: Fotomaatje, gevestigd te Koning Boudewijnstraat 22, 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

1.2 “Klant” of “huurder”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de photobooth huurt.

1.3 “Photobooth”: het apparaat dat wordt verhuurd, inclusief alle accessoires en bijbehorende apparatuur.

2. Reservering en betaling

2.1 De klant kan een reservering maken voor de photobooth via e-mail. De reservering is definitief na ontvangst van de bevestiging en de vereiste betaling.

2.2 De klant stemt ermee in om het overeengekomen bedrag te betalen binnen 7 dagen na het ontvangen van de overeenkomst via overschrijving.

3. Levering, ophaling en installatie

3.1 Fotomaatje zal 1u voor de start van het evenement arriveren op de afgesproken locatie tenzij anders overeengekomen is met de huurder.

3.2. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van de komst en aankomsttijd.

3.3. De photobooth zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder.
Wanneer de verhuurder later af dient te bouwen geldt hiervoor een toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode.

4. Gebruik van de photobooth

4.1 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de photobooth op een geschikte en zorgvuldige manier.

4.2 De klant mag de photobooth niet verplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Enige schade of gebrek door de verplaatsing is ten laste van de klant.

4.3 De klant voorziet een ruimte van minimum 3 op 3 meter.

5. Schade en aansprakelijkheid

5.1 De klant is aansprakelijk voor eventuele schade aan de photobooth tijdens de huurperiode, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage.

5.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van de photobooth.

5.3 Bij elke vorm van schade aan de photobooth of ander materiaal, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.

5.4 De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (props) veroorzaakt door de klant, hun werknemers of hun gasten.

5.5 De klant wordt geacht enige schade direct te melden van de verhuurder. Dit kan indien afwezigheid telefonisch gebeuren.

6. Annulering en terugbetaling

6.1 Annulering is mogelijk tot 14 dagen voor het evenement. In geval van annulering wordt 50% van de overeengekomen prijs terugbetaald aan de klant.

6.2 Bij annulering vanaf de 14e dag voor aanvang evenement tot en met de dag van het evenement is de huurder het totale huurbedrag verschuldigd. Eventuele betalingen worden niet gerestitueerd.

7. Overmacht

7.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van haar verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, verkeerssituaties of andere onvoorziene omstandigheden.

8. Beëindiging van de huur

8.1. Fotomaatje behoudt zich het recht de huurperiode van de photobooth voortijdig te beëindigen wanneer:

  • Er zich dreigend gedrag voordoet tegen één of meer medewerkers of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie.
  • Er misbruik gemaakt wordt van de photobooth of andere materialen die toebehoren aan de verhuurder door aanwezigen op de locatie.
  • Er materiaal van Fotomaatje wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie op het evenement.

8.2. Indien er door Fotomaatje wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur door één van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten worden voldaan door de klant en zal de verhuurder de resterende huurperiode niet compenseren.

9. Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht van de foto’s blijft steeds eigendom van Fotomaatje. Foto’s gemaakt tijdens een evenement mogen gebruikt worden voor promotie op internet (facebook, blog, website,…) in drukwerk (flyers, visitiekaartje,…) of expositie. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of terugbetaling.

9.2 Indien de klant wenst dat de foto’s gemaakt tijdens het evenement (van hem/haar of het gezin) niet gebruikt worden voor promotie van Fotomaatje dient de klant dit vooraf te melden.

9.3 Het is de klant niet toegestaan om de downloadbare bestanden in webresolutie met logo of aangekochte digitale bestanden op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door Fotomaatje. Het logo van Fotomaatje mag bij de downloadbare bestanden niet verwijderd of afgeseneden worden. Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of wedstrijd-doeleinden te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

10. Technische problemen

10.1 Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de photobooth:
– Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt.
– Wanneer iemand de photobooth probeert te verplaatsen of te openen.

10.2 Bij eventuele problemen/pannes/incorrect functioneren/vragen/ opmerkingen/… kunt u ons tijdens de huurperiode bereiken op het bezorgde telefoonnummer.

10.3 Tot 23 uur ’s nachts komen we ter plaatse om het probleem op te lossen, daarna bieden we geen on-site support meer.

10.4 Mocht de photobooth niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het evenement.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

11.2 In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Leuven bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12. GDPR

12.1 Fotomaatje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam en Voornaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

12.2 Fotomaatje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

12.3 Fotomaatje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

12.4 Foto’s genomen op evenementen worden enkel op aanvraag permanent verwijderd op onze systemen.

12.5 Fotomaatje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotomaatje.be.

12.6 Fotomaatje gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door het huren van de photobooth stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.